ILEC

Priprema za međunarodno priznat sertifikat ILEC

Pripreme se sastoje od blok nastave  od 3h vikendima. U zavisnosti od nivoa znanja polaznika prijavljivanje na kurs se vrši par meseci pre polaganja ispita.
Šta je ILE?
International Legal English (ILE) je viši do napredni kurs za učenike koji imaju potrebu za korišćenjem engleskog u advokaturi. Kurs je namenjen studentima prava a podjednako je namenjen i advokatima. Knjiga ( International Legal English by Amy Krois-Linder and TransLegal ) je napisana sa namerom da pripremi kandidate za nov Legal English Certificate (ILEC) ispit kreiran od strane Cambridge ESOL i TransLegal kompanije ali se takođe može efikasno koristiti i u kursevima koji se bave tematikom prava raznih vrsta.
Sa kakvom vrstom pravnog engleskog se ovaj kurs bavi?
Obzirom da se velika većina advokata u svetu bavi privrednim pravom, ILE se koncentriše na engleski koji služi toj svrsi. U okviru privrednog prava, izabrane su brojne važne teme ( kao što su zakon o privrednim društvima, ugovorno pravo, intelektualna svojina, zakon o nepokretnostima...da navedem samo par ) kao tema lekcija. Posebna pažnja je posvećena oblastima iz zakona o privrednim društvima i ugovornom pravu- gde su tri lekcije posvećene svakoj od ovih tema - jer većina advokata koji se bave privrednim pravom obrađuje ove tematike.
Autori ILE-a su veoma svesni da većina učenika koji koriste ovu knjigu mora obezbediti savet na engleskm zasnovan na njihovom pravnom sistemu što je potpuno drugačije od pukog savladavanja pravnih koncepata SAD-a i Engleske. Stoga su pravni koncepti predstavljeni u ovoj knjizi, pored onih koji se tiču pravnog sistema Engleske i SAD-a , predstavljeni i pravni sistemi drugih država. Važno je napomenuti da se skoro svi koncepti koji se obrađuju mogu naći u pravninm sistemima i sudstvu drugih zemalja širom sveta. Sve je sagledano iz međunarodne perspektive obzirom da Vas većina zadataka ohrabruje da uporedite pravne askpekte pravosuđa Vaše zemlje sa onim predstavljenim u ovoj knjizi.
Kako je ILE knjiga organizovana?
ILE se sastoji iz 15 lekcija
Prva lekcija vas upoznaje sa osnovnim pravnim konceptima u engleskom sa akcentom na opšte aspekte pravnog sistema kao i određenim stvarima vezanim za karijeru u pravu.
Od 2 do 15 lekcije obrađuju se oblasti privrednog prava. 
Svaka lekcija počinje sa tekstom koji vas upoznaje sa tematikom koja će se obrađivati. Ovi tekstovi uvode ključne pravne koncepte dok istovremeno predstavljaju specifičan vokabular na datu temu. Ključni termini se u tekstu nalaze masnim slovima što ujedno znači da se nalaze u rečniku na kraju knjige. U glavnom delu svake lekcije nalaze se razni autentični tekstovi koji se inače sreću tokom prakse advokata u radu. Ovi tekstovi i pisani i izrečeni se nalaze zajedno sa različtitim zadacima koji su dizajnirani kako bi unapredili veštine čitanja, pisanja, slušanja i govora. 
Na kraju svake lekcije se nalazi link ka  zadatku na internetu koji je namenjen da unapredi vaše veštine traženja pravnih termina na engleskom preko interneta.
Svaki od 15 zadataka uvodi autentične jezičke probleme sa kojima se advokati privrednog prava mogu susresti na poslu. Nakon toga vam je predstavljena strategija istraživanja koja vas dovodi do konačnog rešenja koristeći internet.
Konačni deo svake lekcije je deo koji je usmeren na jezik ( Language Focus section) koji sadrži vežbe iz rečnika i jezika obrađivanim u lekciji. Ovaj deo nudi mogućnost utvrđivanja terminologije iz lekcije.
( Izvor: International Legal English- Amy Krois-Linder and TransLegal; 2006)

Za više informacija možete pogledati ovde:  ILEC

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.